SPRZĘT

Pracuję na sprzęcie Hitachi Arietta 65

Dzięki zastosowanym technikom przetwarzania obrazu aparat ten zapewnia niezwykłą moc obrazowania, w tym najlepsze obrazowanie dopplerowskie w swojej klasie.
Ultrasonograf wyposażony jest w specjalistyczne sondy do badań: jamy brzusznej ( w tym wątroba, nerki ,trzustka, śledziona, pęcherz moczowy) jak i tkanek miękkich, tarczycy, narządu ruchu (stawów), węzłów chłonnych, ślinianek, jąder.